Direkt till innehållet

Antagningskanslier

Antagningskanslier i Sverige

Om Antagningskanslier

Ett antagningskansli hanterar gymnasieansökan för elever som är folkbokförda i kommunerna som är knutna till kansliet. Antagningskansliet sköter oftast antagningen till både kommunala och fristående gymnasieskolor. Ansökan ska alltid göras via hemkommunens antagningskansli, oavsett var i landet som den eller de skolor som eleven söker till ligger.

På denna webbplats finns kontaktuppgifter, viktiga datum och länkar till respektive antagningskanslis webbplats samt till skolor med deras aktuella utbildningsutbud.
Det är antagningskanslierna själva som i inloggat läge registrerar uppgifter på webbplatsen och ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Skicka ett mail till info@skr.se vid eventuella frågor om själva webbplatsen och dess innehåll eller om det antagningskansli som du arbetar på saknar inloggningsuppgifter.