Direkt till innehållet

Antagningskanslier

Antagningskanslier i Sverige

Tillgänglighet på antagningskanslier.skr.se

Sveriges kommuner och regioner (SKR) står bakom informationssidan antagningskanslier.skr.se och webbplatsen driftas av Göteborgsregionen (GR). Här hittar du information om tillgängligheten på webbplatsen. Vi beskriver vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Under december 2021 beräknas en oberoende granskning kring hur mycket och vilka delar av webbplatsen som behöver anpassas för att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service vara klar. Utifrån resultatet av granskningen kommer beslut tas kring huruvida befintlig webbplats ska uppdateras eller om webbplatsen ska byggas om helt.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du inte kan ta del av informationen i webbplatsen, så ska vi tillse att du får den digitala service du har rätt till.

Mejla antagningskanslier här

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, som ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.